ok

Cam Kết Chất Lượng

•Các nhóm được tổ chức nghiên cứu theo khu vực có trụ sở tại thành phố lớn của Việt Nam (thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ).

more

Thâm nhập thị trường

Khả năng thâm nhập thị trường được dùng để thu thập kiến thức sơ lược về thị trường, yếu tố thúc đẩy và cản trở...

more

Dịch vụ chính

Chúng tôi cung cấp các công cụ hữu dụng và chuyên nghiệp giúp xác định chính xác vấn đề và tìm ra giải pháp thích hợp cho các nhu cầu của khách hàng.

more

Thông Tin Về Axis

Axis là một công ty nghiên cứu và tư vấn thị trường độc lập, được thành lập tại thành phố HCM vào năm 2001. Axis thường xuyên cung cấp dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của khách hàng, bao gồm nghiên cứu kinh doanh (B2B), nghiên cứu người tiêu dùng (B2C), điều tra khảo sát kênh bán lẻ và dịch vụ tư vấn và đánh giá.
 
Các chuyên gia của chúng tôi có kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc trong cả hai lĩnh vực Tiếp thị và Nghiên cứu. Điều đó tạo nên những giá trị gia tăng cho dịch vụ tư vấn của công ty. Chúng tôi luôn kết nối các ngành khác nhau, giúp các cuộc nghiên cứu kinh doanh thành công hơn, sâu rộng hơn.
 
 

more

Tin tức

more